Samtliga kommuner i Södermanland tar del av lågstadiesatsningen

Regeringens satsning på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Statens skolverk nu betalar ut medel får samtliga kommuner i Södermanlands län ta del av satsningen. Nytt för i år är att regeringen, utöver medel till anställningar i lågstadiet, även tillfört medel till anställningar i fritidshem. Totalt beviljas Södermanlands läns kommuner 92,9 miljoner i lågstadiesatsningen och den del som berör fritidshem.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen). Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal. Delar av lågstadiesatsningen är i år öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikhet. Medel kommer användas både till att behålla den personal som anställdes med medlen förra året och till att anställa ny personal.

Regeringen avsätter totalt 2,8 miljarder för satsningen läsåret 2016/2017, varav 239,5 miljoner beviljas fristående huvudmän. Södermanlands läns kommuner får 92,9 miljoner, och därutöver får fristående huvudmän i regionen också ta del av satsningen.  

- Varje barn ska få det stöd de behöver i tid. Därför investerar vi mycket i de tidigaste åren, i lågstadiet och i fritids. Vi kan också se nu att trots en svår lärarbrist anställs fler pedagoger i skolan, förskoleklass och fritids. Då får lärarna också mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.  

Fördelning av medel i lågstadiesatsningen och den del av satsningen som berör fritidshem 2016/2017, Södermanlands läns kommuner:

Vingåkers kommun, 3,8 miljoner
Gnesta kommun, 2,5 miljoner
Nyköpings kommun, 9,2 miljoner
Oxelösunds kommun, 3,6 miljoner
Flens kommun, 7,2 miljoner
Katrineholms kommun, 14,6 miljoner
Eskilstuna kommun, 41,1 miljoner
Strängnäs kommun, 7,7 miljoner
Trosa kommun, 3,2 miljoner

Utöver medlen som går direkt till kommunerna finns även fristående huvudmän i regionen som får ta del av satsningen.

Samtliga av Skolverket beviljade bidrag till kommunala och fristående huvudmän:  

Huvudmän som beviljats bidrag i lågstadiesatsningen: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254093!/Menu/article/attachment/huvudman_beviljats_bidrag_lagstadiesatsningen_2016.pdf

Huvudmän som beviljats bidrag i den del av satsningen som berör fritidshem: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254091!/Menu/article/attachment/Huvudman_beviljat_bidrag_fritidshemssatsningen_2016.pdf

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera