Samtliga kommuner i Stockholms län tar del av lågstadiesatsningen

Regeringens satsning på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Statens skolverk nu betalar ut medel får samtliga kommuner i Stockholms län ta del av satsningen. Nytt för i år är att regeringen, utöver medel till anställningar i lågstadiet, även tillfört medel till anställningar i fritidshem. Totalt beviljas Stockholms läns kommuner 502 miljoner i lågstadiesatsningen och den del som berör fritidshem.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen). Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal. Delar av lågstadiesatsningen är i år öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikhet. Medel kommer användas både till att behålla den personal som anställdes med medlen förra året och till att anställa ny personal.

Regeringen avsätter totalt 2,8 miljarder för satsningen läsåret 2016/2017, varav 239,5 miljoner beviljas fristående huvudmän. Stockholms läns kommuner får 502 miljoner, och därutöver får fristående huvudmän i regionen också ta del av satsningen.

- Varje barn ska få det stöd de behöver i tid. Därför investerar vi mycket i de tidigaste åren, i lågstadiet och i fritids. Vi kan också se nu att trots en svår lärarbrist anställs fler pedagoger i skolan, förskoleklass och fritids. Då får lärarna också mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Fördelning av medel i lågstadiesatsningen och den del av satsningen som berör fritidshem 2016/2017, Stockholms läns kommuner:

Upplands Väsby kommun, 6,0 miljoner
Vallentuna kommun, 9,6 miljoner
Österåkers kommun, 9,8 miljoner
Värmdö kommun, 11,6 miljoner
Järfälla kommun, 18,9 miljoner
Ekerö kommun, 8,4 miljoner
Huddinge kommun, 29,8 miljoner
Botkyrka kommun, 26,4 miljoner
Salems kommun, 3,7 miljoner
Haninge kommun, 19,2 miljoner
Tyresö kommun, 13,5 miljoner
Upplands-Bro kommun, 6,8 miljoner
Nykvarns kommun, 3,4 miljoner
Täby kommun, 17,2 miljoner
Danderyds kommun, 8,3 miljoner
Sollentuna kommun, 18,7 miljoner
Stockholms kommun, 174,8 miljoner
Södertälje kommun, 19,3 miljoner
Nacka kommun, 26,0 miljoner
Sundbybergs kommun, 8,1 miljoner
Solna kommun, 11,3 miljoner
Lidingö kommun, 11,6 miljoner
Vaxholms kommun, 3,6 miljoner
Norrtälje kommun, 9,8 miljoner
Sigtuna kommun, 19,8 miljoner
Nynäshamns kommun, 6,3 miljoner

Utöver medlen som går direkt till kommunerna finns även fristående huvudmän i regionen som får ta del av satsningen.

Samtliga av Skolverket beviljade bidrag till kommunala och fristående huvudmän:  

Huvudmän som beviljats bidrag i lågstadiesatsningen: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254093!/Menu/article/attachment/huvudman_beviljats_bidrag_lagstadiesatsningen_2016.pdf

Huvudmän som beviljats bidrag i den del av satsningen som berör fritidshem: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254091!/Menu/article/attachment/Huvudman_beviljat_bidrag_fritidshemssatsningen_2016.pdf

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera