Uppdrag att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och utredaren får bland annat i uppdrag att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och stärka dialogen mellan kommuner och staten.

De unga som har störst risk att hamna i en situation där de varken arbetar eller studerar är unga utan gymnasieutbildning, unga med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och unga utrikesfödda – särskilt de som anlänt till Sverige efter ordinarie tidpunkt för skolstart.
 
Den särskilda utredaren Inger Ashing får i tilläggsdirektiv i uppdrag att komplettera Skolverkets stöd till kommunerna i deras arbete med aktivitetsansvaret för ungdomar genom att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner när det gäller aktivitetsansvaret. Utredaren ska också stärka dialogen mellan kommuner och staten i genomförande av aktivitetsansvaret.
 
- Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret måste fungera bättre i praktiken. Det är viktigt att alla ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar får tillgång till ett gott och likvärdigt stöd oavsett var de bor, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
 
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2018.

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera