Uppdrag till UHR att sprida goda exempel för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning

Mångfalden i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan. Därför får Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att sprida goda exempel på genomförda åtgärder i syfte att öka tillgängligheten och motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.

Den svenska högskolan ska vara välkomnande och ett möjligt val för alla som har förutsättningar att klara högskolestudier – oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning.

 - UHR har redan i uppgift att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan. Uppdraget är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 juni 2019.

Kontakt

Sam Assadi, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-5381343

Prenumerera