Utredning om läkarutbildning på remiss

Under onsdagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om att skicka ut utredningen om en förnyad läkarutbildning på remiss. I den föreslås bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation. Ansvaret delas idag mellan staten och landstingen. I utredningen föreslås även att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden förlängs, men att tiden till legitimation minskar.

- Den här remissen är efterlängtad av många. Regeringen vet att vi behöver föra en dialog med berörda parter för att säkerställa att den svenska läkarutbildningen är utformad på ett ändamålsenligt sätt. Den här remissrundan blir en viktig del av detta, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Stefan Lindgren, regeringens särskilde utredare, lämnade i mars 2013 över betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) till den tidigare regeringen, som dock inte valde att gå vidare med förslaget. Nu har regeringen beslutat att utredningen ska remitteras.

- En modern hälso- och sjukvård kräver en modern läkarutbildning, och med den här remissen gör vi det möjligt för berörda parter att lämna synpunkter vad gäller möjliga förändringar av den svenska läkarutbildningen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministerminister Gabriel Wikström.

Kontakt

Rasmus Lenefors, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-2152294
Helena Paues, pressekreterare hos Gabriel Wikström, 072-209 45 20

Prenumerera