Yrkesprogramsutredningen överlämnade i dag sitt slutbetänkande

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tog i dag emot Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande ”Välja yrke” (SOU 2015:97). Yrkesprogramsutredningen har haft i uppdrag att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen.

– Jag ser fram emot att ta emot Yrkesprogramsutredningens förslag om hur ungdomars etablering på arbetsmarknaden kan underlättas och hur vi kan arbeta för att förbättra den nationella kompetensförsörjningen, säger Aida Hadzialic.

Yrkesprogramsutredningen föreslår bland annat en försöksverksamhet med branschskolor för små yrkesområden inom branscher som har svårt att klara sin kompetensförsörjning. Utredningen föreslår också att prao återinförs som ett obligatorium för alla elever i grundskolan.

Utredningen lägger också förslag för en förstärkt samverkan mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden. Bland annat föreslår utredningen att det inrättas ett nationellt råd för yrkesutbildning och att de nationella programrådens roll inom Skolverket förtydligas.

Kontakt

Amelie von Zweigbergk, särskild utredare i Yrkesprogramsutredningen, 070-379 70 94

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera