Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999 (MSEK) 1999 1998 Nettoomsättning 91,2 7,9 EBITDA (se definitioner) - 59,7 - 18,5 Rörelseresultat - 84,6 - 20,7 Resultat efter finansiella poster -124,5 - 22,2 Viktiga händelser under räkenskapsåret samt fram till rapportdagen Nettoomsättningen ökade med 1 151 % till MSEK 91,2. För fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 1 087 % till MSEK 48,1 och ökningen jämfört med tredje kvartalet 1999 uppgick till 260 % Den totala abonnentstocken översteg vid räkenskapsårets slut 250 000 avtal varav antalet aktiva abonnemang uppgick till ca 138 000 Stark utveckling av nätverksförsäljningen. Fem avtal har tecknats med sammanlagda kontraktsvärden överstigande MSEK 1 000 innebärande väsentliga resultatbidrag från och med 2000 Långfristig finansiering om ca MSEK 1 250 arrangerad Framgångsrik lansering av bredbandstjänster till såväl företagsmarknaden som privatmarknaden Principbeslut om ytterligare nätbyggnad i norra Sverige Beslut om strategiförändring innebärande nordisk expansion avseende såväl operatörsverksamheten som nätverksverksamheten Beslut att ansöka om UMTS-licens i Sverige Officiell notering av Utfors ABs aktie planeras ske under andra halvåret 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00020/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00020/bit0002.pdf Hela kommunikén

Prenumerera

Dokument & länkar