Europeisk telekom operatör i ny storaffär med Utfors

Europeisk telekom operatör i ny storaffär med Utfors Den svenska bredbandsoperatören Utfors säljer ytterligare ett rör med en fiberkabel i den skandinaviska bredbandsringen. Köpare den här gången är Pangea, en europeisk telekom operatör. Pangea bygger ett nytt och modernt kommunikationsnät som länkar ihop 7 länder i norra Europa o skandinavien. Utöver detta köper även Pangea svart fiber från Utfors hälftenägda bolag Uteb East AB. Detta bolag äger den sjökabel som förbinder Sverige och Finland. Utfors i sin tur köper svart fiber i den del av Pangeas bredbandsnät som förbinder Köpenhamn samt flera danska storstäder och Hamburg. Denna affär innebär att Utfors lägger grunden för sin expansion i Danmark och utökar sitt planerade bredbandsnät med ytterligare 1000 km till totalt 5500 km. Pangea ltd, www.pangea.bm grundades i januari 1999 för att identifiera affärs möjligheter avseende framtidens efterfrågan av telekom infrastruktur och tjänster. Denna efterfrågan är resultatet av det växande behovet för bredband, tal, data, video och internet kapacitet. Pangea ltd som är baserade i Hamilton, Bermuda, har kontor i Rye, New York samt Amsterdam (Holland). Under November sålde Utfors via sitt hälftenägda bolag Uteb AB två rör i den skandinaviska bredbandsringen till KPN-Qwest. KPN-Qwest är ett börsnoterat holländskt data- och telekomföretag. Det ägs gemensamt av Qwest, en av världens största data- och telekomoperatörer, och holländska KPN, ett av de ledande telekomföretagen i Europa. Dessa försäljningar representerar ett totalt värde för Utfors (inklusive Uteb och Uteb East AB) om mer än 688 Msek, ( cirka 80 Miljoner euro). Värdet av Utfors köp av svart fiber i den danska ringen är ca. 10 miljoner euro. Jan Werne, VD i Utfors: "Detta är mycket bra affärer, helt i enlighet med bolagets strategi. Vi ser det som ett kvitto på att att vår affärsidé håller och Utfors frigör stora resurser för operatörsverksamheten och ytterligare expansion. Avtalet med Pangea är bara ett av många som diskuteras och innebär tillsammans med avtalet med KPN-Qwest att vi ligger före våra planer." Fakta om Utfors: Utfors är en ledande svensk data- och telefonioperatör med egen infrastruktur som levererar IP- baserade (Internet Protocol) höghastighetstjänster till företags- och privatmarknaden med ett nordiskt fokus. Utfors färdigställer under år 2000 ett 4500 km långt bredbandsnät för data och telefoni bestående av nedgrävda rör (ducter) för installation av fiberkabel samt sjökablar med fiberoptik. Del av nätet samägs med den holländska partnern Ebcon B.V som erbjuder marknaden att köpa rör (ducter) i ringen som förbinder Helsingfors, Stockholm, Oslo, Göteborg tillbaks till Stockholm. Utfors bredbandsnät ansluter de 50 största städerna i syd- och mellansverige samt Oslo, Köpenhamn och andra danska storstäder samt Helsingfors. Under år 2000 levereras en ny generations företagstjänst, IP- porten, vilken kommer att möjliggöra bredbandsbaserade tjänster i stor skala. Utfors har ca 150 anställda i Stockholm, Uppsala och Överkalix och har idag mer än 200.000 telefoni- och Internetkunder. Utfors ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal andra institutionella placerare. Mer information genom: Jan Werne, Verkställande direktör, Utfors AB Tel: 08-5270 2540, 070-848 2540 E-post: jan.werne@utfors.se Utfors hemsida: www.utfors.se Stephen E. Lovas, Pangea ltd E-post: lovas@pangea.bm Pangeas hemsida: www.pangea.bm Michael G Berman, Marknadsdirektör, Utfors AB Tel:070-848 2546 E-post: michael.berman@utfors.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar