Extra bolagsstämma i Utfors AB (publ)

Extra bolagsstämma i Utfors AB (publ) Vid en extra bolagsstämma i Utfors AB idag beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera upp till 3,5 miljoner aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. "Detta bemyndigande ska ses som ett led i den fortsatta expansionen av Utfors AB. En expansion som innebär en utbyggnad av Utfors nätverk i Sverige omfattande Norrlandskusten och Dalaringen. Expansionen innebär även en nordisk utbyggnad av nätverket samt Utfors planer att söka UMT- licenser för mobil telefoni och mobilt internet." säger VD Jan Werne. VD Jan Werne informerade även om att Utfors AB avser att ansöka om en officiell notering av företagets aktier under andra halvåret 2000. Utfors var först med gratis internetabonnemang och med att lansera lokalsamtalstaxa för hela Sverige. Företaget är en ledande svensk data- och telefonioperatör med egen infrastruktur och levererar IP-baserade (Internet Protocol) höghastighetstjänster till företag och privatkunder i Norden. Under år 2000 färdigställer Utfors ett 6000 km långt bredbandsnät för data och telefoni som ansluter de 75 största städerna i hela Sverige plus Oslo, Köpenhamn och andra danska storstäder samt Helsingfors.Utfors har ca 130 anställda i Stockholm, Uppsala och Överkalix och har idag mer än 200 000 telefoni- och Internetkunder. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. För mer information kontakta: Jan Werne, VD Tel: 08 - 5270 2000 eller 070 - 848 25 40 E-post: jan.werne@utfors.se Johan Stuart Tel: 08 - 5270 2000 eller 070 - 848 25 27 E-post: johan.stuart@utfors.se www.utfors.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar