Utfors AB och Tele Danmark i stor svartfiberaffär

Utfors AB och Tele Danmark i stor svartfiberaffär Avtalet mellan Utfors AB och Tele Danmark innebär att Tele Danmark köper svartfiber i Utfors Sverigering mellan Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessutom ingår dubbla förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Detta innebär en integration av Utfors nät med Tele Danmarks nät vilket ger en ökad konkurrens på den nordiska marknaden och en god plattform inför starten av Utfors verksamhet som operatör i Danmark och för framtida samtrafik med Tele Danmark. Avtalet med Utfors innebär en utökning av Tele Danmarks satsning i Europa. Tele Danmarks danska och tyska fibernät förbinder tillsammans mer än tio europeiska storstäder. Det samlade nordeuropeiska fibernätet blir en del av Tele Danmarks internationella infrastruktur som beräknas vara färdigbyggt innan årets slut. "Avtalet med Tele Danmark visar att även stora välkända telekom operatörer ser Utfors moderna infrastruktur som en god plattform för att nå ett stort antal städer i Sverige och i Oslo. För oss är det ett första steg i vårt samarbete med Tele Danmark", säger Utfors AB VD Jan Werne. Om Utfors AB Utfors var först med gratis internetabonnemang och med att lansera lokalsamtalstaxa för hela Sverige. Företaget är en ledande svensk data- och telefonioperatör med egen infrastruktur och levererar IP-baserade (Internet Protocol) höghastighetstjänster till företag och privatkunder i Norden. Under år 2000 färdigställer Utfors ett 6000 km långt bredbandsnät för data och telefoni som ansluter de 75 största städerna i hela Sverige plus Oslo, Köpenhamn och andra danska storstäder samt Helsingfors.Utfors har ca 130 anställda i Stockholm, Uppsala och Överkalix och har idag mer än 200 000 telefoni- och Internetkunder. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. För mer information kontakta: Jan Werne, VD, Utfors AB, tel: 08 - 5270 2000 eller 070 - 848 2540 e-post: jan.werne@utfors.se Mariusz Gerlach, Direktör Utfors Fibre Network, tel: 08 - 5270 2000 eller 070 - 848 2515 e-post: mariusz.gerlach@utfors.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar