Utfors förvärvar Defero AB

Utfors förvärvar Defero AB Utfors har lagt ett bud på Defero AB, en Göteborgsbaserad internetoperatör med fokus på företagsmarknaden. Defero AB startades för två år sedan och har idag ett hundratal företagskunder, framförallt i västra och södra Sverige. "Defero tillför, förutom en kundbas inom företagssegmentet, också ledande kompetens inom IP-nätverk och internettjänster och förvärvet innebär en etablering av Utfors marknadsorganisation i västra och södra Sverige," säger Jan Werne, VD Utfors AB. Fakta om Utfors Utfors var först med gratis internetabonnemang och med att lansera lokalsamtalstaxa för hela Sverige. Företaget är en ledande svensk data- och telefonioperatör med egen infrastruktur och levererar IP-baserade (Internet Protocol) höghastighetstjänster till företag och privatkunder i Norden. Under år 2000 färdigställer Utfors ett 6000 km långt bredbandsnät för data och telefoni som ansluter de 75 största städerna i hela Sverige plus Oslo, Köpenhamn och andra danska storstäder samt Helsingfors.Utfors har ca 130 anställda i Stockholm, Uppsala och Överkalix och har idag mer än 200 000 telefoni- och Internetkunder. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. För mer information kontakta: Jan Werne, VD, Utfors AB, tel: 08 - 5270 2000, 070 - 848 2540 eller e-post: jan.werne@utfors.se Michael Berman, Marknadsdirektör, Utfors AB, tel: 08 - 5270 2000, 070 - 848 2546 eller e-post: michael.berman@utfors.se www.utfors.se Martin Särnberger, VD, Defero AB, tel: 031-745 45 55, www.defero.net ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar