Utfors och Skellefteå Kraft inleder samarbete

Utfors och Skellefteå Kraft inleder samarbete Utfors och Skellefteå Kraft har inlett ett samarbete som syftar till att ge företag, kommuner och innevånare snabbare och säkrare kommunikationslösningar. "Genom denna affärsuppgörelse får våra kunder tillgång till en infra struktur som ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen" säger Staffan Westlin, VD, Skellefteå Kraft. "Satsningen kommer att främja utvecklingen i regionen." "För Utfors är detta en strategiskt viktig affär som ytterliggare förstärker vår närvaro i Norra Sverige", säger Jan Werne Utfors AB. "Vi ser detta som ett startskott för ett spännande samarbete mellan Utfors och Skellefteå Kraft då det ger Utfors en möjlighet att nå fler kunder med våra fiberbaserade högkapacitetstjänster." Avtalet mellan Utfors AB och Skellefteå Kraft innebär att Skellefteå Kraft förvärvar en av Utfors förlagda dukter (kanalisation) mellan Umeå och Piteå. Värdet på affären för Utfors är drygt 20 Mkr i kontant betalning och dessutom får Utfors tillgång till fiberkapacitet under 18 år. Samarbetet mellan bolagen syftar till att ge Skellefteå Kraft tillgång till den kanalisation som bolaget behöver för att driva och utveckla bolagets fibernät. Utfors kommer att erbjudas möjlighet att i Skellefteå krafts nät hyra accessfiberförbindelser och därmed erbjuda bolagets tjänsteportfölj till företagen i regionen. Utfors IP-port är en höghastighetstjänst som ger förenklade lösningar för data- och telekommunikation. Idag har ett företag vanligen tre typer av uppkopplingar mot omvärlden: Internet, telefoni och privata datanät (intranet och extranet). Med Utfors IP-port kan all data- och teletrafik samlas i en enda anslutning. Utfors IP-port består av tre tjänster: ·Internet-access ·Telefoni ·VPN för datakommunikation (intranet och extranet) För ytterligare information kontakta: Informationschef Utfors AB, Markus Boberg, tel: 08-5270 3016 el. 0708- 483016 Affärsområdeschef, Skellefteå Kraft, Anders Järvelä, tel: 0910-77 29 81, 070-556 02 36 Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer att knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. Utfors har ca 360 anställda i Sverige, Norge och Finland och ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. Se vidare www.utfors.com. Skellefteå Kraft är ett av de större kraftföretagen i Sverige. Företaget är uppdelat på fem affärsområden: Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Bygg & Fastigheter. I koncernen ingår även Lycksele Energi. De har 380 anställda och har en omsättning är drygt 1 miljard kronor per år. Energiproduktionen uppgår till 3 200 GWh el och 600 GWh fjärrvärme och vi har produktionskapacitet för ca 130 000 ton soLett, biopellets per år. Vi levererar energi till över 120 000 människor. Expansionen inom kommunikationsområdet är stark.Skellefteå Kraft satsar på utveckling av arbetsformer, kompetens och teknik med syfte att skapa mervärde för kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Skellefteå Kraft står för kraft, trovärdighet, miljöansvar och utveckling. www.skekraft.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00130/bit0001.pdf

Dokument & länkar