Utfors VD Jan Werne kommenterar IT-propositionen och dess betydelse för Utfors AB

Utfors VD Jan Werne kommenterar IT-propositionen och dess betydelse för Utfors AB * Vad anser Utfors om det skatteavdrag regeringen vill stimulera bredbandsanslutning med? Vi är mycket positiva till det. Det kommer att gynna användarna som vill ha tillgång till bredbandstjänster. Det i sin tur är naturligtvis gynnsamt för Utfors. * Hur ställer sig Utfors till det statliga stöd som ska utgå till regionala nät och anslutning till bredbandsnät i glesbygd? Stödet till de regionala näten höjer förstås tempot vad gäller utbyggnad av stadsnätet vilket är bra för såväl operatörer som kunder. Initiativet till att näringslivet och staten investerar tillsammans ställer vi oss mycket positiva till. Glesbygdsstödet skapar dessutom möjligheter för de kunder í glesbygdsområden som vill ha bredbandstjänster från oss eller andra operatörer.Tack vare regeringens beslut att satsa på bredbandsutbyggnad i dessa områden skapas det mer förutsättningar för bredbandstjänster utanför tätorterna. * Svenska kraftnät har fått uppdraget att bygga ut ett stomnät på marknadsmässiga villkor. Hur ser Utfors på det? Svenska kraftnät blir ytterligare en aktör bland de redan stora befintliga aktörerna. Vi har redan internationella bjässar, vid sidan av Utfors och Telia, som har tillgång till och erbjuder andra aktörer att hyra svartfiber. Exempelvis KPN/Qwest och Global Crossing. Vi anser inte att detta snedvrider den redan stenhårda konkurrensen. Vi är oerhört positiva till IT-propositionen, som vi anser kommer att öka efterfrågan på våra tjänster och öka kundtillströmningen till Utfors. Vi välkomnar konkurrens som är nyttig för utvecklingen i Sverige. Utfors bygger förutom ett landstäckande fibernät ett komplett bredbandsnät inklusive den elektronik som behövs för att kunna leverera marknadens bästa bredbandstjänster med den högsta kvaliteten kombinerat med världsledande pris och prestanda. Debatten bör nu lämna fibernäten och koncentrera sig på tjänsteinnehållet i bredbandsnätet. Det är där slaget om kunderna kommer att stå och det är där Utfors världsledande ställning i att producera de mest kostnadseffektiva IP-baserade höghastighetstjänsterna kommer att vara avgörande. För ytterligare information kontakta: Jan Werne, VD telefon 0708 - 48 25 40 jan.werne@utfors.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00960/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar