Dags att utse Årets utgivare

Nu är det dags att nominera till årets mottagare av Mommapriset – Årets utgivare. Priset delas ut på Meg16 i Göteborg i april.

I fjol fick Expressens chefredaktör Thomas Mattsson ta emot Mommapriset. Han blev därmed prisets första mottagare. Läs mer här.

"Mommapriset – Årets utgivare" delas ut av Utgivarna till en person som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Personen har visat att han eller hon i sitt dagliga arbete är en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Därtill fattar mottagaren publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Nu är det alltså dags att utse årets mottagare. Nomineringsperioden är öppen och Utgivarna vill ha din nominering senast den 31 januari. Skicka din nominering till info@utgivarna.se. Berätta vem du vill nominera, motivera varför och bifoga eventuellt underlag till din nominering.

Prisutdelningen äger rum i samband med Meg16 – Mediedagarna i Göteborg den 7-8 april.

Mommaprisets jury: Eva Hamilton (ordf), fd VD Sveriges Television, Kerstin Brunnberg, tf överintendent Arkitektur- och designcentrum, fd VD Sveriges Radio, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Tobias Regnell, vd Offside Press och Daniel Sandström, litterär chef Albert Bonniers förlag, fd chefredaktör Sydsvenskan.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se

Besöksadress: Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Tel: 08-692 46 00 - www.utgivarna.se - E-post: info@utgivarna.se

:Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige.

Medlemmar i Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.Taggar:

Om oss

:Utgivarna är intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Vi samverkar och slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.

Prenumerera