Nyheter från Utgivarna den 8 nov 2013

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiskaoberoendet. Våra medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

"Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring"

I går kom domen mot Dagens Nyheters förre chefredaktör Gunilla Herlitz. Högsta domstolen konstaterade att Gunilla Herlitz är ansvarig för en artikel som publicerades i tidningen flera år innan hon tillträdde. Beslutet som Högsta domstolen fattade urholkar ensamansvaret och kan få stora konsekvenser. "Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring annars urholkas det svenska systemet med ansvarig utgivare", säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna. Läs mer >>

"En knytnäve mot det fria ordet"

Utgivarna krävde i tisdags svar från Säpo om varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt. Och det trots att hoten mot svenska medier ökar. Utgivarnas krav fick starkt stöd bland landets mediehus. Frågan om hot mot journalister togs på olika sätt upp i ledande artiklar som "Så undergrävs det öppna samhället" i Sydsvenskan, "En knytnäve mot det fria ordet" i Södermanlands Nyheter och "Hot mot politiker och medier" i Västerbottens-Kuriren. Läs mer >>

Säpo skyddar inte medier som lagen kräver

Hot mot svenska medier blir allt vanligare. Det var budskapet i den nyhet Utgivarna gick ut med i tidigare i veckan. Ett tecken på att hoten blir fler är att fyra tidningar hotats under kort tid. De hotade medierna får av polisen höra att prioriteringar och resursbrist gör att skyddet av medierna måste ställas mot andra behov. Och då blir stödet till medierna alltför ofta lågt prioriterat. Säpo är enligt lag skyldigt att utreda hot mot journalister. Utgivarna krävde ett svar från Säpo på frågan varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt. Läs mer >>

Debattsvep från veckan som gått

Vad har mediedebatten handlat om senaste veckan? Vem har tyckt till i vilken fråga? I debattsvepet har vi samlat några länkar till en del av den senaste veckans debattinlägg. Läs mer >>

Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna, jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 - E-post: info@utgivarna.se

Taggar:

Om oss

:Utgivarna är intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Vi samverkar och slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.

Dokument & länkar