Unik dom stärker pressfriheten

I dag dömdes Kamil Ryba för brott mot medborgerlig frihet efter aktionerna vid Expressen/GT:s redaktion i Göteborg. Domen är unik och stärker pressfriheten.

- Domen är oerhört positiv och av stor samhällsvikt. Hot mot pressen är hot mot yttrandefriheten och ytterst ett hot mot demokratin. Brottet medborgerlig frihet har inte använts sedan 50-talet och det visar att samhället nu tar hoten på yttersta allvar, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Bakgrunden är två händelser på redaktionen i Göteborg. Vid ena tillfället, den 13 december, kom Kamil Ryba in till receptionen och krävde att få tala med Thomas Mattsson. Han kastade ägg mot receptionen och hotade att komma tillbaka med en kniv.

Den andra händelsen som Ryba åtalades för ägde rum den 23 januari, då ett paket upptäcktes utanför redaktionen i Göteborg. Paketet, som sköts sönder av polisen efter att lokalerna utrymts, var adresserat till Thomas Mattsson och Frida Boisen och visade sig innehålla en kniv och ett exemplar av Koranen.

Domstolen gick i dag på åklagarens linje att Kamil Ryba gjort sig skyldig till brott mot medborgerlig frihet, som innebär i att man med olaga tvång eller olaga hot försöker påverka den allmänna åsiktsbildningen och på så vis sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara.

Kamil Ryba dömdes till sex månaders fängelse.

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, VD, Utgivarna. Mobil nr 070 – 624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se.

:Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige.

Medlemmar i Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

Taggar:

Om oss

:Utgivarna är intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Vi samverkar och slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.

Prenumerera