V&S Delårsrapport januari-september 2007

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 23% till 677 MSEK (549)
• Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet ökade med 29% till 423 MSEK (329)
• Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet ökade med 5% till 2 666 MSEK (2 529)
• Försäljningsvolymen ökade det tredje kvartalet med 9% till 7,0 (6,4) miljoner 9-literslådor

-

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Prenumerera

Dokument & länkar