V&S Group klimatkompenserar genom trädplantering

V&S är det första bolaget inom vin- och spritbranschen som inför klimatkompensation som en del av miljöarbetet. Produktionens koldioxidutsläpp kompenseras genom att V&S investerar 3 miljoner kronor per år i certifierad skogsplantering i Moçambique och Mexico.

V&S har framgångsrikt arbetat med att minska koldioxidutsläppen från produktion och transporter. Utsläppen per liter försåld dryck minskade med cirka 30% mellan 2003 och 2006. Det nya målet är att utsläppen ska minska med ytterligare 25 % fram till 2010.

V&S tar nu ännu ett steg för att begränsa den globala uppvärmningen och integrerar klimatkompensation i miljöstrategin.

- V&S strävar efter att bli det mest ansvarstagande företaget i branschen. Vi har redan några av de mest energieffektiva och miljövänliga anläggningarna, men vi ser klimatkompensation som ett komplement till fortsatta energieffektiviseringar och som ytterligare en möjlighet för oss att bidra till en förbättring av vår globala miljö, säger Bengt Baron, VD V&S Group.

V&S kommer att kompensera för en stor del av produktionens koldioxidutsläpp genom att investera i hållbart skogsbruk i Moçambique och Mexico. De småskaliga planteringarna vårdas av lokala bönder och kontrolleras av den internationella organisationen Plan Vivo. De står också för certifiering av projekten och säkerställer därmed att en klimatkompenserande effekt uppnås.

- Att vi i dagsläget inte kompenserar för samtliga produktionsenheter handlar om att vi vill säkerställa att exempelvis nyligen förvärvade enheter vidtagit klimatfrämjande åtgärder innan de omfattas av V&S klimatkompensation, säger Sofia Leffler Moberg på V&S miljöstab.

V&S bedriver ett systematiskt miljöarbete där de tyngsta miljöåtgärderna prioriteras i ett första steg. Det innebär att produktionsenheterna först hanterar frågor såsom exempelvis energieffektivisering för att minska klimatpåverkan. När en produktionsenhet har genomfört ett antal energibesparande åtgärder är det dags för nästa steg i miljöarbetet - klimatkompensation. Genom att integrera klimatkompensation i den befintliga modellen för miljöarbetet vill V&S säkerställa ett långsiktigt perspektiv och en kontinuerlig utveckling av miljöarbetet.
Följande produktionsenheter inom V&S har vidtagit betydande energieffektiviserande åtgärder och kan omfattas av koncernens klimatkompensation:

• Åhus/Nöbbelöv
• Aalborg, Danmark
• Åbo, Finland
• Zielona Gora, Polen
• Buxtehude, Tyskland

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Prenumerera

Dokument & länkar