V&S säljer jästverksamhet

V&S Group har skrivit på ett avtal om att sälja jästverksamheten i Grenaa, Danmark till Lallemand Inc från Canada, en av världens ledande producenter och marknadsförare av jäst.

Försäljningen är i linje med V&S strategi att fokusera på starka spritvarumärken.

Verksamheten i Grenaa producerar jäst och alkohol av melass, främst för den danska marknaden. Den har 81 medarbetare och försäljningen uppgick år 2006 till ca 230 MSEK.

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Prenumerera

Dokument & länkar