Om oss

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. VA-mässan 2014 arrangeras liksom tidigare i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. En nyhet är att VA-mässan den här gången arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan (www.elmia.se/fjarrvarmemassan) och Elmia Waste & Recycling (www.elmia.se/wasterecycling), den 30 september - 2 oktober 2014.www.elmia.se/vamassan