VA-mässan 2014 redan större än 2009!

Trycket har varit högt på monterbokningar till VA-mässan som hålls på Elmia nästa år. Med ungefär ett år kvar till start har redan drygt 5 000 kvadratmeter monteryta bokats på VA-mässan 2014, vilket enligt Scandinavian Fair Control är 10% mer än den totala monterytan under VA-mässan 2009 i Stockholm.

-Det stora intresset är väldigt glädjande, och därför ligger vi nu bättre till än vad vi förväntat oss vid den här tidpunkten, säger Jakob Hirsmark, produktchef för VA-mässan.

-I hall A, där även Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall och Återvinning hålls, har vi nu utökat VA-ytorna med 10 block. Och det finns fortfarande en del platser kvar i den helt VA-inriktade B-hallen, som är Sveriges näst största mässhall. Det blir spännande att se om de här ytorna räcker, eller om vi får öppna upp ytterligare en hall till.

I anslutning till B-hallen kommer det att arrangeras seminarier i regi av bland andra Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och Varim. Där finns även en öppen scen, där Cirkulation planerar att genomföra lunchdebatter och utfrågningar. Även i A-hallen finns en öppen scen, där Svensk Fjärrvärme samt Recycling & Miljöteknik planerar att genomföra utfrågningar, debatter och föredrag.

Vi planerar en mängd aktiviteter med flera olika aktörer, och totalt sett kommer det att bli ett väldigt spännande program för besökare från såväl kommunal verksamhet som industri.

Kontaktperson:
Jakob Hirsmark
Tel: 46 36 15 22 14
jakob.hirsmark@elmia.se
www.elmia.se/vamassan

Taggar:

Om oss

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. VA-mässan 2014 arrangeras liksom tidigare i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. En nyhet är att VA-mässan den här gången arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan (www.elmia.se/fjarrvarmemassan) och Elmia Waste & Recycling (www.elmia.se/wasterecycling), den 30 september - 2 oktober 2014.www.elmia.se/vamassan