Delårsrapport januari – september 2015

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 33 procent till 251,7 mkr (188,6). Kvartalets hyresintäkter ökade med 14 procent till 84,9 mkr (74,4)
– Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 220,7 mkr (167,3). För kvartalet ökade driftsöverskottet med 15 procent till 76,2 mkr (66,3)
– Förvaltningsresultatet ökade med 40 procent till 163,6 mkr (117,0) för perioden, och med 18 procent till 58,2 mkr (49,3) för kvartalet
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 11,6 mkr (-83,4)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 mkr (63,0). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,9 mkr (5,3)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 849 mkr (4 749) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,2 år (13,4)
– Bolaget har stärkt organisationen och antalet anställda ökade till 8 personer (3) vid periodens utgång

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 30 september 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se