Vacse AB (publ) emitterar gröna obligationer

Vacse AB har emitterat gröna obligationer under sitt MTN-program och nyligen inrättade gröna ramverk. Denna första emission uppgick till 500 mkr och har en löptid på fyra år.

– Intresset för våra gröna obligationer har varit stort, vilket vi ser som mycket positivt då vår ambition är att all finansiering ska vara grön inom ett par år, säger Fredrik Linderborg, Vd på Vacse.

Ramverket för gröna obligationer beskriver bland annat vad likviden från de gröna obligationerna får användas till och har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero med betyget ”Medium Green”. Emissionslikviden från denna emission kommer att användas för att finansiera bland annat tillträdet av MSBs nya kontor i Karlstad samt en blandning av hållbara projekt och investeringar i befintliga fastigheter med tydlig hållbarhetsprofil. Ett exempel är solpaneler på fastigheten Mörten 3 i Södertälje.

Emissionen genomfördes tillsammans med Handelsbanken. Vacse ämnar notera obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Läs mer om de gröna obligationerna på www.vacse.se/grona investeringar

Bland de deltagande investerarna återfinns:

Agenta Investment Management AB
Alfred Berg Fonder
A
I Pension
Carnegie Fonder AB
Cicero Fonder AB
Handelsbanken Fonder
Lannebo Fonder AB
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Monyx Asset Management
Nordea Investment Management Norge
Norron
Simplicity AB
SPP/Storebrand
Swedbank Robur AB
Öhman

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd
Fredrik.linderborg@vacse.se,
0705-797979

Henrik Molin, Finanschef
Henrik.molin@vacse.se
0708-709817

Taggar:

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Prenumerera