Vacse Bokslutskommuniké 2017

I utdrag
- Hyresintäkterna minskade med 1,3 procent till 334,2 mkr (338,7)
- Driftöverskottet för året uppgick till 285,1 mkr (293,0)
- Förvaltningsresultatet minskade med 2,7 procent till 108,1 mkr (111,1)
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 1,6 procent till 196,6 mkr (199,8).
- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 13,2 mkr (-22,6)
- Under året har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520,0 mkr
- Vacse Instrumentet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
- Fastigheten Tabellen 7 i Sollentuna har förvärvats till ett värde av cirka 60 mkr
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 162,4 mkr (300,6)
- Årets resultat efter skatt minskade med 31,6 procent och uppgick till 224,3 mkr (328,0)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 227,8 mkr (5 322,0) vid årets utgång
- Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,4 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79 

Om Vacse       
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar:

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Prenumerera