Vacse etablerar grönt ramverk

Vacse har sedan 2014 funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets Medium Term Note-program (MTN-program). Nu tar Vacse nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken tagit fram ett ramverk för grön finansiering.

Det gröna ramverket möjliggör för Vacse att under det ordinarie MTN-programmet emittera gröna obligationer. Ramverket beskriver vilka hållbarhetskrav som ställs på fastigheter och projekt som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero med graderingen ”Medium Green”.

– Som långsiktig ägare av moderna samhällsviktiga fastigheter är Vacses målsättning att äga och uppföra energieffektiva och miljövänliga byggnader, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats http://www.vacse.se/investerare 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 – 870 98 17

Taggar:

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Prenumerera

Media

Media