Väderstad-Verken trotsar konjunkturen - fortsätter nyanställa och investera även under 2013

Den östgötska lantbruksmaskintillverkaren Väderstad-Verken går mot strömmen och satsar på ökad tillväxt. Under 2013 planerar man för en återinvestering i bolaget på 136 miljoner kronor. Förra året ökade omsättningen med 16 procent till 2,1 miljarder kronor och Väderstad-Verken anställde 93 nya medarbetare. Under 2013 räknar man med att antalet medarbetare kommer att öka ytterligare.

- Just nu bygger vi ett nytt logistikcenter i Väderstad för att kunna möta våra ökade volymer och bli ännu mer effektiva i arbetet med att försörja produktionen med material. Samtidigt genomförs även kapacitetshöjande åtgärder på andra håll i verksamheten, berättar Väderstad-Verkens VD Christina Stark.

Ökat produktionen med 16 procent

De investeringar som gjorts hittills har bidragit till att man kunnat öka produktionen med 16 procent. Detta innebär även att man kommer att behöva anställa fler medarbetare. Framförallt ingenjörer, montörer, svetsare och CNC-operatörer.

- Det är samma kompetenser som vi anställt under 2012, men med tanke på att hela företaget vuxit och fortsätter att växa kommer det att behöva förstärkning inom alla områden. Idag har vi närmare 1000 medarbetare varav 800 finns i Sverige, fortsätter Christina.

Höga spannmålspriser ökar investeringsviljan

En viktig anledning till Väderstad-Verkens framgångar är de höga spannmålspriserna som gör det möjligt för lantbrukarna att investera. En annan anledning är att företaget, tack vare nya och bättre produkter, ökat sin marknadsandel på existerande marknader.

- Vi når bland annat stora framgångar med Tempo som är en såmaskin för solrosor och majs – världens mest odlade gröda. Vår såmaskin går med högre precision och högre hastighet än någon annan på marknaden, avslutar Christina.

Väderstad-Verkens största marknader är för närvarande England, Sverige, Ryssland, Tyskland och Frankrike. Man ökar i Estland, Lettland och Litauen och med Tempo i produktsortiment ser man även stora möjligheter på marknader som Syd- och Nordamerika.

För mer information, kontakta:

Linnéa Stark, presskontakt Väderstad-Verken AB, tel: 0768-99 88 68

linnea.stark@vaderstad.com

www.vaderstad.com

Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har ofta varit epokgörande och ligger i fronten vad gäller kvalitet, design, effektivitet och nytänkande. Företaget ägs av familjen Stark och har idag cirka 900 anställda. Huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Bolaget är expansivt med elva helägda marknadsbolag och år 2012 omsatte företaget 2,1 mkr. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar