VALENTUM PARTNERS GRUNDADES MED MYCKET POSITIV SYN PÅ FRAMTIDEN

Corporate Finance-firman Valentum Partners grundades hösten 2012 för att hjälpa framgångsrika entreprenörer med företagstransaktioner i storleksordningen 100  - 2 000 MSEK. Bolaget ser mycket positivt på transaktionsmarknaden och tidpunkten för etablering av den här typen av verksamhet var definitivt korrekt. Totalt arbetar idag 8 personer på Valentum och bolaget ser sig redan om efter förstärkning; såväl analytiker som projektledare.

Marknadsbarometer och Analys
Varje kvartal lanserar Valentum en marknadsanalys som innehåller information om företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK. Inom ramen för marknadsbarometern lanseras även en separat analys inom relevant område. De två senaste analyserna har identifierat ett uppdämt behov inom företagstransaktioner i Sverige, samt kartlagt tillväxt och lönsamhet för privatägda företag inom ovan angivna värdeintervall per region.

Bakgrund
Sedan 2007 har de medelstora Private Equity-fondernas totala storlek ökat med cirka 67 procent. Under samma femårsperiod har antalet företagstransaktioner mattats av. Valentum ser fondernas tidsbegränsning som en stark indikation på att den svenska M&A-marknaden kommer genomgå en kraftig återhämtning under de närmsta åren.

Trots att många anser att marknaden fortfarande befinner sig i ett osäkert läge ser Valentum Partners ett uppdämt behov av företagstransaktioner inom mid market-segmentet. Ett turbulent företagsklimat har resulterat i att många framgångsrika entreprenörer valt att avvakta en företagsförsäljning samtidigt som investerare har haft svårt att hitta förvärvsobjekt.

-        Både industrin och Private Equity-fonderna sitter på enorma kassor. Erfarenheten säger oss att detta kommer att resultera i högre värderingar såväl som ökad transaktionsfrekvens, säger Robert Bäckström, VD på Valentum Partners.

Redan en kort tid efter grundandet av Valentum har bolaget ett flertal nya kunduppdrag, vilket ger ytterligare belägg för den positiva marknadsanalysen.

-        Många banker väljer att dra ner på personal, vi är i stället på jakt efter fler duktiga människor. Vi har en stark framtidstro och tidpunkten för grundandet av Valentum Partners känns helt rätt, säger Robert Bäckström.

Tillsammans har personerna bakom Valentum Partners mångårig erfarenhet från arbeten inom Corporate Finance, Management Consulting, Private Equity, egenföretagande samt flertalet operativa roller och styrelseuppdrag inom industrin. Företaget har finansierats helt av grundarna.

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Robert Bäckström
VD, Valentum Partners
+46 8 41 200 401
+46 708 129 307
Robert.backstrom@valentum.se

Om Valentum Partners

Valentum Partners är specialiserade på att genomföra företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 - 2 000 MSEK åt privatägda företag. Vårt fokus är rådgivning och projektledning av företagsförsäljningar och förvärv, men vi arbetar också kontinuerligt som långsiktig rådgivare inom ägarstrategi. Genom lång erfarenhet, tydligt fokus på vår kundgrupp och hårt arbete levererar vi ökat värde för våra uppdragsgivare. www.valentum.se

Taggar:

Om oss

Valentum Partners är specialiserade på att genomföra företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 - 2 000 MSEK åt privatägda företag. Vårt fokus är rådgivning och projektledning av företagsförsäljningar och förvärv, men vi arbetar också kontinuerligt som långsiktig rådgivare inom ägarstrategi. Genom lång erfarenhet, tydligt fokus på vår kundgrupp och hårt arbete levererar vi ökat värde för våra uppdragsgivare. www.valentum.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Corporate Finance-firman Valentum Partners grundades hösten 2012 för att hjälpa framgångsrika entreprenörer med företagstransaktioner i storleksordningen 100 - 2 000 MSEK. Bolaget ser mycket positivt på transaktionsmarknaden och tidpunkten för etablering av den här typen av verksamhet var definitivt korrekt. Totalt arbetar idag 8 personer på Valentum och bolaget ser sig redan om efter förstärkning; såväl analytiker som projektledare.
Twittra det här

Citat

Både industrin och Private Equity-fonderna sitter på enorma kassor. Erfarenheten säger oss att detta kommer att resultera i högre värderingar såväl som ökad transaktionsfrekvens
Robert Bäckström, VD på Valentum Partners
Många banker väljer att dra ner på personal, vi är i stället på jakt efter fler duktiga människor. Vi har en stark framtidstro och tidpunkten för grundandet av Valentum Partners känns helt rätt
Robert Bäckström