Gröna mötesplatser tar nu form i Vallastaden - bidrar till social hållbarhet

Linköpings nya stadsdel Vallastaden bygger på en tydlig idé om hållbarhet där människan och miljön står i fokus. Och nu börjar idén bli verklighet. De nya parkerna Bäckparken och Vallaparken som nu anläggs, ger många naturliga mötesplatser och bidrar till en stadsdel präglad av social hållbarhet.

Okidoki är områdesarkitekter för Vallastaden och deras idé för stadsdelen byggs upp i fyra sociala nivåer; från den egna bostaden, till den gemensamma vinterträdgården, kvarteret och parken. Genomgående är ambitionen att skapa social hållbarhet och ökad gemenskap.

– Förutom att blanda olika typer av bostäder har vi jobbat mycket med grönskan och att skapa en miljö som kan skapa goda förutsättningar för sociala möten. I varje kvarter kommer det att finnas Felleshus – en kombination av gemensamhetshus och växthus. Flera av flerfamiljshusen får dessutom en vinterträdgård som man delar med sina grannar, säger Martin Nordahl, arkitekt på Okidoki.

Grön oas med ekosystemtjänster

Vallastaden kommer även att rymma två parker med plats för såväl rekreation som social samvaro. Den ena, Bäckparken, är i stora drag färdigställd och är planerad för att det ska bli enklare för människor att mötas runt Smedstadbäcken.

– Här finns bland annat fantasifulla planteringar, sittplatser och bryggor, promenadstigar, broar, utterstockar, fruktträd och ängar. En genomgående aspekt har varit att främja kulturella ekosystemtjänster, alltså att skapa en miljö som förbättrar människors välmående genom utevistelse och sociala interaktioner, säger Linda Moström, landskapsarkitekt på White Arkitekter som tillsammans med Okidoki har utformat den nya parken.

Odlingslotter och dansbana

Den andra parken, Vallaparken, anläggs nu och beräknas vara klar 2017. Det är arkitektfirman 02landskap som står för utformningen och här känns Okidokis tegkoncept igen med rader av fruktträd och odlingslotter inramade av klippta häckar som förstärker rutmönstret.

– Det är mycket av en brukspark men också en plats för lek och samvaro. Hjärtat i parken är ett gårdstun som fungerar som samlingsplats med bland annat en dansbana och stor öppen gräsyta. Perfekt plats att ha sin picknick på eller ordna skördefester och midsommarfirande, säger Ulrika Gunnman, arkitekt på 02landskap.

Naturlig mötesplats för alla

När Okidoki gjorde arkitekttävlingen om Vallastaden konstaterade man att det inte finns någon större park i västra delen av staden.

– Både Bäckparken och Vallaparken blir en tillgång för hela västra Linköping, inte bara de som bor i Vallastaden. Kopplingen till friidrottsarenan och kanske framför allt att det kommer finnas många odlingslotter kommer göra parkerna till en naturlig mötesplats, säger Martin Nordahl.

Länk till kortfilm om Bäckparken


För mer information kontakta:
Martin Nordahl, Okidoki
0733-768423, martin@okidokiarkitekter.se

Linda Moström, White Arkitekter
013-35 57 62, linda.mostrom@white.se

Ulrika Gunnman, 02landskap
0707-33 12 85, ulrika@02landskap.se

Elisabeth Falk, Vallastaden 2017
0725-74 96 07,
Elisabeth.Falk@linkoping.se

Linköpingsbo2017 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 2017. Det är också namnet på den bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer Linköpingsbo2017 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2017.

Taggar:

Om oss

Linköpingsbo2017 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 2017. Det är också namnet på den bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer Linköpingsbo2017 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2017.