Nordens största LED-lysrörsinstallation slutfördes i Vanda, Finland

De gamla lysrören fick ge vika när det enorma parkeringshuset i köpcentret Jumbo övergick till LED-belysning. Köpcentret Jumbo, som finns i Vanda i Helsingforsregionen i Finland, har nu cirka 6 000 LED-lysrör som lyser upp P-huset med dess underhållslokaler och tekniska utrymmen. Detta gör Jumbo veterligen till Nordens största enskilda installationsobjekt, som försetts med LED-lysrör och samtidigt är köpcentret en av de största byggnader som övergått till LED-belysning i Finland.

LED-lysrören i Jumbo har en total elektrisk effekt på cirka 140 kW, medan de tidigare lysrören förbrukade cirka 400 kW. Detta innebär att LED-belysningen ger Jumbo stora besparingar. Enligt mätningar förbrukade ett enskilt rör av gammal typ tillsammans med anslutningsdonet 72 watt. Med LED-lysrör sjönk siffran till 24 watt – utan att ljusets mängd eller kvalitet försämrades.

Minskade underhållsbekymmer med LED-lysrör.

"Vi ville ha en energieffektiv och långvarig belysning som är lätt att underhålla. Dessutom har LED-investeringen en återbetalningstid på under tre år.Vi jämförde LED-lysrör från flera leverantörer och valde slutligen Valtavalos produkter, som tillverkas i Finland", säger fastighetschef Hannu Hirvonen vid köpcentret Jumbo.

I det tidigare belysningssystemet gick de elektroniska anslutningsdonen lätt sönder. Enligt Hirvonen medförde detta betydande underhållskostnader och orsakade även risk för brand.

Köpcentret Jumbos fastighetschef Hannu Hirvonen i den LED-belysta P-hallen. Fotografiet får användas fritt för redaktionella ändamål.

"När armaturerna förses med LED-lysrör blir underhållet minimalt. Dessutom har rören extremt lång livslängd, vilket betyder att underhållsintervallet blir betydligt längre. Lösningen har inga separata anslutningsdon eller drosslar och därför behöver man endast byta ut röret när den når slutet av sin livslängd. Inga andra åtgärder behövs", säger Hirvonen.

De gamla armaturerna användes

Det omfattande LED-installationsarbetet utfördes av företaget Jyty-Sähkö Oy från Vanda. Huvuddelen av installationen gjordes redan 2013, men arbetet slutfördes i början av mars 2014.

"På Jumbo beslutade man att använda de gamla armaturerna eftersom de fortfarande var i ett rätt bra skick", säger VD Jari Tykkyläinen från JyTy-sähkö.

Enligt Markku Laatikainen, VD för Valtavalo, är belysningsinstallationen i köpcentret Jumbos parkeringshus en bra referens för Valtavalo i både Finland och internationellt.

"Det finns inte många belysningsobjekt av denna storleksklass i Finland och Jumbo är bland de första stora aktörerna som insett vilka fördelar LED-lysrörets underhållsegenskaper ger i jämförelse med konventionella LED-armaturer", säger Laatikainen.

Ytterligare information:


Lars-Göran Rundqvist
Marknadsansvarig Sverige
+46 767 92 99 91
lars@valtavalo.se

Köpcentret Jumbo - http://www.jumbo.fi/en
Hannu Hirvonen, Property Manager
+358 500 814810
hannu.hirvonen@jumbo.fi

Jyty-Sähkö Oy - www.jyty.fi
Jari Tykkyläinen, VD
+358 50 5540060
jari.tykkylainen@jyty.fi

Valtavalo Oy - http://www.valtavalo.com/eng
Markku Laatikainen, VD
+358 500 717190
markku.laatikainen@valtavalo.fi


Valtavalos VD Markku Laatikainen och andra nyckelpersoner i företaget är anträffbara på Europas ledande mässa för belysningsbranschen Light+ Building i Frankfurt 30.3–4.4. För personliga möten kontakta Markku Laatikainen.

Valtavalo Oy
är ett finskt företag beläget i Uleåborg. Valtavalo utvecklar och tillverkar energieffektiva LED-lysrör för offentliga och privata miljöer. Utvecklingen av LED-lysrör i Finland startades år 2009 av Valtavalo, som nu är marknadsledande inom detta segment. Valtavalo är även representerat i Sverige, Norge, Polen och Mellanöstern. Tredje generationens LED-lysrör (G3) tillverkas i Valtavalos egen helautomatiska fabrik i Kajaani i Finland. Under tillverkningsprocessen genomgår varje LED-lysrör en fullständig elektronisk och optisk kontroll i flera steg, vilken säkerställer högsta möjliga kvalitet av LED-lysröret. www.valtavalo.se; www.valtavalo.fi

Taggar:

Om oss

Valtavalo Oy, grundat 2008, är ett finskt företag, som utvecklar, tillverkar och levererar energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar med målet att bidra till kundernas kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Valtavalo är representerat i Sverige och Mellaneuropa. LED-lysrören tillverkas i Valtavalos egen helautomatiska fabrik i Kajaani i Finland. Under tillverkningsprocessen genomgår varje LED-lysrör en fullständig elektronisk och optisk kontroll i flera steg, vilken säkerställer högsta möjliga kvalitet av LED-lysröret. www.valtavalo.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

De gamla lysrören fick ge vika när det enorma parkeringshuset i köpcentret Jumbo övergick till LED-belysning. Köpcentret Jumbo, som finns i Vanda i Helsingforsregionen i Finland, har nu cirka 6 000 LED-lysrör som lyser upp P-huset med dess underhållslokaler och tekniska utrymmen. Detta gör Jumbo veterligen till Nordens största enskilda installationsobjekt, som försetts med LED-lysrör och samtidigt är köpcentret en av de största byggnader som övergått till LED-belysning i Finland.
Twittra det här

Citat

Vi ville ha en energieffektiv och långvarig belysning som är lätt att underhålla. Dessutom har LED-investeringen en återbetalningstid på under tre år. Vi jämförde LED-lysrör från flera leverantörer och valde slutligen Valtavalos produkter, som tillverkas i Finland
Hannu Hirvonen, fastighetschef köpcentret Jumbo
När armaturerna förses med LED-lysrör blir underhållet minimalt. Dessutom har rören extremt lång livslängd, vilket betyder att underhållsintervallet blir betydligt längre. Lösningen har inga separata anslutningsdon eller drosslar och därför behöver man endast byta ut röret när den når slutet av sin livslängd. Inga andra åtgärder behövs
Hannu Hirvonen, fastighetschef köpcentret Jumbo
På Jumbo beslutade man att använda de gamla armaturerna eftersom de fortfarande var i ett rätt bra skick
Jari Tykkyläinen, VD JyTy-sähkö
Det finns inte många belysningsobjekt av denna storleksklass i Finland och Jumbo är bland de första stora aktörerna som insett vilka fördelar LED-lysrörets underhållsegenskaper ger i jämförelse med konventionella LED-armaturer
Markku Laatikainen, VD Valtavalo