ValueTree förvärvar Sun Toy och Tullsa

ValueTree Holdings AB har tillträtt bolagen Sun Toy AB samt Tullsa AB. Förvärven är ett stort steg i ValueTrees vision att bli den ledande leverantören av produkter inom segmentet Barn, Underhållning och Lek i Norden. De nya förvärven gör ValueTree finansiellt starkare och möjliggör organisatoriska synergier.

Bolagen ger initialt en försäljningsökning om ca 40 MSEK per år, med en sammanlagd EBITDA om ca 6 MSEK.  Utöver försäljnings- och resultatökning ger de nya förvärven ValueTree organisatoriska synergier, samtidigt som det stärker den existerande produktportföljen och breddar koncernens försäljningskanaler.

Sun Toy AB är en leksaksgrossist med 9 anställda och huvudkontor i värmländska Sunne. Inriktning är främst på s.k. non-brands artiklar. Bolaget har funnits sedan 1943 och omsatte 2010 ca 34 MSEK. För mer information se www.suntoy.se. Tullsa är ett familjeägt företag med 4 anställda, beläget i Helsingborg, som sedan 1990 utvecklat och tillverkat utrustning till barnvagnar. Tullsa AB omsatte 7 MSEK under 2010. För mer information se www.tullsa.com. Nuvarande ägare till Suntoy AB och Tullsa AB blir i samband med förvärvet delägare i ValueTree AB, och kommer att kvarstanna för att vidareutveckla respektive verksamhet inom ValueTree-koncernen.

För att finansiera förvärven har ValueTrees styrelse, i kombination med bankfinansiering, säkerställt en riktad emission om ca 13 MSEK till ett fåtal institutionella investerare (vilket framgår av pressmeddelande från 7 april 2010).

I samband med förvärven har med stöd av befintligt bemyndigandet följande emissioner genomförts:

-   714 286 aktier i apportemission till säljaren av SunToy som en del av köpeskillingen av. Apportegendomen kommer att upptas i balansräkningen till 2 928 573 SEK, vilket 4,10 SEK per aktie (senaste avslut 2011-04-15)

-   Riktad emission om 1 200 000 aktier till en handfull institutionella investerare. Emissionen görs till kursen 3,25 SEK per aktie vilket motsvarar kursen vid tidpunkten för avtal med en rabatt på ca 7 %. Denna emission tillför 3 900 000 SEK.

Genom den riktade emissionen ökar ValueTrees aktiekapital med 382 857 SEK och uppgår därmad till 3 650 212 SEK och totalt antal aktier är efter emissionen 18 251 062 .

Kvarvarande del av emissionen förutsätter beslut på extra bolagsstämma den 10 maj 2011

Förvärvet av Sun Toy AB har förmedlats av PIR in Sweden AB i Linköping.

För mer information, kontakta gärna:
Tomm Heibø, Koncernchef, tel. 0738-380600
www.valuetree.se  

 
Om ValueTree Holdings AB (publ)
ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag med försäljning via landtäckande nät av återförsäljare inom segmenten barn underhållning och lek. Utöver egen utveckling och tillverkning av innovativa produkter säljer ValueTree en rad intressanta agenturprodukter till den nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på 
www.valuetree.se 

 

Taggar:

Om oss

ValueTree AB ( publ) som är anslutet till Aktietorget är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer genom distribution och egen direktförsäljning. I tillägg till egna varumärken inlicensierar ValueTree intressanta produkter till den nordiska marknaden

Prenumerera

Dokument & länkar