ValueTree lanserar e-handel med TV4

ValueTree, lanserar med TV4 Saydada.se, en e-handel inom segmentet barnprodukter. Lanseringen sker först på den svenska marknaden och sedan i resten av Norden. ValueTree har som mål att bli en ledande leverantör och utvecklare av produkter för barn i Norden. ValueTrees viktigaste kanal är, och kommer att förbli, barnfackhandeln. E-handeln kommer att verka som en separat enhet och kommer att fokusera på att erbjuda en bredd på produkter och varumärken, såväl externa som interna. Utöver att vara handelsplats för konsumenter kommer e-handeln även användas som ett marknadsfönster för att etablera nya produkter och produktidéer gentemot slutkund och på så sätt stärka försäljningen och efterfrågan av produkterna i övrig barnfackhandel.

Lanseringen av Saydada.se är ett steg mot att nå bolagets finansiella mål att nå en nettoomsättning överstigande 200 MSEK, med en rörelsemarginal överstigande 10 % under år 2011.

”ValueTree med e-handeln Saydada.se är en spännande satsning inom en bransch som vi tror mycket på. ValueTree koncernen besitter en bred portfölj av produkter och i tillägg med andras starka varumärken och en betydande marknadsplan genom TV4 har Saydada.se stora möjligheter att bli Sveriges ledande e-handel inom segmentet barnprodukter”, säger Mikael Grimborg försäljningsdirektör för TV4.

”Idag finns det många mindre e-handlare inom segmentet. Vi ser att vi kan ta en ledande position genom att erbjuda en större bredd av starka varumärken och produkter än alla andra. Vår ambition är att skapa en one-stop-shop för föräldrar där de hittar bredden i både utbud och varumärken. Under hösten kommer vi bredda produktutbudet ytterligare med många av segmentets starkaste varumärken. Saydada kommer med TV4 att satsa aggressivt på marknadsföring och tillsammans med andra betydande marknadsföringsåtgärder bygga varumärket Saydada.se och driva kundtrafik.”, säger Peter Karyd VD för Saydada.se.

ValueTree är noterat på Aktietorget.
 

För mer information, kontakta gärna:
Peter Karyd, VD Saydada, tel. 073 – 510 90 00
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 070 – 794 98 78
Mikael Grimborg, försäljningschef TV4, tel. 070 – 769 99 99
 

Om ValueTree Holdings AB (publ)
ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer genom distribution och egen e-handel. Utöver egna varumärken utvecklar ValueTree en agentur på intressanta produkter till den nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se 
          

Taggar:

Om oss

ValueTree AB ( publ) som är anslutet till Aktietorget är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer genom distribution och egen direktförsäljning. I tillägg till egna varumärken inlicensierar ValueTree intressanta produkter till den nordiska marknaden

Dokument & länkar