ValueTree tillträder Eber Toys och ger en uppdatering om Q2

ValueTree, har tillträtt Eber Toys, en av Sveriges ledande grossister på leksaker som funnits i över 50 år på den svenska marknaden. 

I samband med tillträdet så vill ValueTree ge en uppdatering på hur den förvärvade verksamheten gått under andra kvartalet. Den organiska tillväxten har under kvartalet överstigt 20 %, vilket signifikant överstiger interna prognoser. Under 2009 omsatte Eber Toys 43 MSEK.

”Det är extremt glädjande att se att Eber Toys går så bra. Vi har stor tilltro till den underliggande tillväxten för Eber Toys produkter” säger Lars Åkerblom, VD för ValueTree. ”Vidare är det också positivt att verksamheten går så bra redan innan det stora jobb som nu pågår med att ta fram synergier från de förvärvade verksamheterna verkligen börjat bära frukt”

Förvärvet av Eber Toys är ett steg mot att nå ValueTrees finansiella mål att ha en nettoomsättning överstigande 200 MSEK, med en rörelsemarginal överstigande 10 % under år 2011. 

För mer information, kontakta gärna:
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 070 – 794 98 78

Om oss

ValueTree AB ( publ) som är anslutet till Aktietorget är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer genom distribution och egen direktförsäljning. I tillägg till egna varumärken inlicensierar ValueTree intressanta produkter till den nordiska marknaden

Dokument & länkar