Agera omedelbart Filippa!

Efter en lång tid av larmrapporter från akutsjukhusen i Stockholm är Karolinska nu försatt i akut beredskapsläge.

- Det här håller inte längre. Nu måste Filippa Reinfeldt ta sitt politiska ansvar och vidta snabba åtgärder. Vi kräver också att hälso- och sjukvårdsnämden, HSN,  omedelbart kallas in för att informeras om det rådande läget, säger oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnehed (V).

- Det är inte rimligt att vi i oppositionen enbart får information genom medierna.  Inte ett knyst från ordförande i HSN om tillståndet på KS eller de andra sjukhusen som försätts i stabsläge, när ett antal influensapatienter som måste läggas in slår ut akuten. Jag frågar mig vad konsekvenserna blir om en allvarlig olycka eller naturkatastrof inträffar i Stockholmsområdet? Kommer sjukhusen att stänga då?

En av anledningarna till det pressade läget lär vara bristen på sjuksköterskor.

- Att personalen orkar är beundransvärt men de måste få gehör för sina krav, inte minst vad gäller lönen. Och de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig måste ges bättre förutsättningar, både på kort och lång sikt, säger Håkan Jörnehed.
För mer information:

Håkan Jörnehed (V)tel. 070 - 737 41 20

Om oss

Vänsterpartiet Storstockholm har 39 vänsterpartiföreningar som är geografiskt indelade. Vi har också medlemmar som valt att organisera sig i någon av de fyra föreningar som är indelade i fackliga branscher och en pensionärsförening. Här samlas all information från landstinget, stadshuset och distriktet i Stockholms län.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här håller inte längre!
Håkan Jörnehed