Vård för papperslösa – en fråga om människovärde

Från 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård, definierad somvård som inte kan anstå”. Vårdprofessionerna gav i dag på en presskonferens sin syn på begreppet som de menar står i strid med yrkesetik och mänskliga rättigheter. - Politikerna har i lag fastställt att vi ska diskriminera inom vården, var den hårda domen.

Från 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård, definierad somvård som inte kan anstå”. Vårdprofessionerna gav i dag på en presskonferens sin syn på begreppet som de menar står i strid med yrkesetik och mänskliga rättigheter. - Politikerna har i lag fastställt att vi ska diskriminera inom vården, var den hårda domen.

-          Det finns ingen medicinsk definition av ”vård som inte kan anstå”, vilket öppnar för godtycke och märkliga prioriteringar. Det strider dessutom mot de etiska principerna att ge vård efter behov. I vårt budgetförslag för 2014  krävde vi att Stockholms läns landsting ska arbeta aktivt för asylsökandes och papperslösas rätt till vård på samma villkor som övriga invånare, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Alliansen har med hjälp av Miljöpartiet gjort vård och humanitet till en migrationspolitisk fråga. Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att definiera vad ”vård som inte kan anstå” betyder. Och på SKL arbetar man samtidigt med ett projekt om hur vi ska komma tillrätta med den ojämlika vården i landet.

-          Det är upp- och- nedvända världen. Nu går Socialstyrelsen till vårdens professioner och ber dem definiera begreppet. Svaret blir med största sannolikhet att ”vård som inte kan anstå” är ett begrepp som inte kan användas. Om ett vårdbehov föreligger ska vård erbjudas på samma villkor för alla, säger Gunilla Roxby Cromvall.

För mer information:

Gunilla Roxby Cromvall (V)

Tel. 070 – 737 39 92

Om oss

Vänsterpartiet Storstockholm har 39 vänsterpartiföreningar som är geografiskt indelade. Vi har också medlemmar som valt att organisera sig i någon av de fyra föreningar som är indelade i fackliga branscher och en pensionärsförening. Här samlas all information från landstinget, stadshuset och distriktet i Stockholms län.

Media

Media

Dokument & länkar