Bättre arbetsvillkor blir krav i Stockholms stads nya hemtjänstupphandling

I Stockholms stads nya upphandling av hemtjänst ställs krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtalet. Alla anställda inom hemtjänsten ska också få tjänstepension. Det innebär att den som vill bedriva hemtjänst i Stockholm måste erbjuda personalen de arbetsvillkor som finns uppräknade i upphandlingen som är i nivå med kollektivavtalet eller teckna kollektivavtal.

- Tidigare har det inte ställs några krav alls på villkoren för hemtjänstpersonalen vid upphandling. Men vi vet att bra villkor för de anställda innebär en bättre omsorg för de äldre. Därför kommer vi ställa krav på lön, arbetstid, semester och tjänstepension i nivå med kollektivavtalet, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

- Vi ska se till att personalen får schyssta villkor, oavsett hos vem de jobbar. Det ska inte vara möjligt att tjäna extrapengar på att försämra för personalen och de äldre, säger Clara Lindblom.

Hemtjänstutförarna får också i uppgift att sträva efter att personalen erbjuds fast anställning och att heltid ska vara norm.

- Att en kvinnodominerad sektor som äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor är en viktig jämställdhetsfråga. Att jobba heltid och ha en bra lön är avgörande för din möjlighet att försörja dig och få en rimlig pension, säger Clara Lindblom.

I Stockholms stad upphandlas privata utförare av hemtjänst via lagen om valfrihetssystem, LOV. De nya villkoren för hemtjänsten börjar gälla idag den 1 maj 2017. Alla som idag utför hemtjänst i Stockholm har möjlighet att ansöka på nytt enligt de nya kraven. Samtliga hemtjänstavtal enligt de gamla kraven sägs upp från och med idag med 6 månaders uppsägningstid. 

Presskontakt:
Siri Jonsson Montin, 076 12 29 102

 Ida Strid, pressekr, 076 12 29 519

Taggar:

Om oss

Stockholmsvänstern är Vänsterpartiets parlamentariska representation i Stockholms stad. Vi ingår i den styrande rödgrönrosa majoriteten och har särskilt ansvar för äldreomsorg, personalpolitik, de kommunala bostadsbolagen, bostadsförmedlingen och lokalt demokratiarbete. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera