Boverket har inget grepp om situationen i Stockholm

Dagens Nyheter rapporterar idag om en ny rapport från Boverket som hävdar att bostadsbristen i stor­­­städerna beror på dagens hyressättningssystem, snarare än att det byggs för få lägenheter. Clara Lindblom som sitter i Exploateringsnämnden i Stockholms stad för Vänsterpartiet menar att myndigheten gravt missbedömt situationen i Stockholm.

-          Idag är det lättare att komma förbi vakterna på Spybar strax före stängning, än att få byggbar mark från Stockholms stadshus, säger Clara Lindblom, (V) ersättare i Exploateringsnämnden i Stockholms stad. Att Stockholms stad inte lämnar ifrån sig byggbar mark är det stora hindret för ökat bo­stads­bygg­ande, inte att hyrorna i den här staden skulle vara för låga.

Clara Lindblom pekar på nyproduktionshyrorna i Norra Djurgårdstaden, där en nybyggd etta på 30 kv­adrat­­meter kostar drygt 9 000 kronor i månaden.

-          Vi har sett kraftiga hyreshöjningar på både nya och äldre lägenheter de senaste åren, trots att inflationen legat nära noll. Det som behövs är att kommunpolitikerna ser till att få fram byggbar mark, prioriterar hyresrätter och ställer krav på byggherrarna så att kostnaderna inte skenar iväg.

Avslutningsvis efterlyser Clara Lindblom en aktivare politik från statligt håll.

-          Regeringen måste satsa mer på hyresrätter, som idag får långt mindre statliga stöd än bostads­rätter och egna hem. Byggandet i Sverige minskade kraftigt under den borgerliga regeringen 1991 – 1994 när staten slutade ta ansvar för bostadspolitiken, inte när dagens hyressättningssystem infördes 1968.

För mer info:
Clara Lindblom      073-386 57 67

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera