Ny rapport: Klyftorna ökar mellan Stockholms skolor

Stockholm är idag en stad där ungas betyg och gymnasiebehörighet påverkas av var de bor. En rapport som släpps idag ger en ny bild av ojämlikheten i Stockholm.

  • I stadsdelsområdet Spånga-Tensta finns stadsdelen Sundby där alla elever är behö­riga att söka vidare till gymnasiet efter högstadiet. Men här finns också stadsdelen Tensta som har Stockholms lägsta behörighetsnivå. Nästan var tredje niondeklassare har inte möjlighet att börja gymnasiet.

  • I stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby finns stadsdelen Grimsta som har Stockholms näst lägsta behörighetsnivå. I Grimsta saknar mer än var fjärde niondeklassare möjligheten till en fortsatt utbildning. Samtidigt finns här stadsdelen Kälvesta där varenda niondeklassare har gymnasiebehörighet.

Statistiken visar också att i många stadsdelar där gymnasiebehörigheten bland niondeklassarna är låg, är samtidigt arbetslösheten och biståndstagandet större.

- Stockholms barn drabbas hårt av segregationen. Många får inte tillräcklig hjälp för att klara grundskolan och blir inte behöriga att söka till gymnasiet. Med en integrerande skola kan samhället växa ihop istället för isär, säger Karin Rågsjö, vice ordf arbetsmarknadsnämnden.

Rapporten är skriven av utredare Calle Dahlström på uppdrag av Stockholmsvänstern. Hela rapporten går att ladda ner på: http://www.stockholmsvanstern.se/assets/Vi-bryter-segregationen_Vansterpartiet.pdf

För mer info:
Karin Rågsjö     070-216 07 61

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media