Stora satsningar på nya hyresrätter 2016

Allmännyttan i Stockholm kommer under 2016 att satsa över 3 miljarder kronor på nybyggnation av hyresbostäder. Det är en ökning av resurserna för byggande med över 40 % jämfört med 2014.

Under 2016 satsar Svenska Bostäder och Stockholmshem över 1 miljard kronor vardera och Familjebostäder satsar 900 miljoner kronor på nyproduktion.

- Vi höjer byggtakten och det kräver stora investeringar, resurserna ökar med över 40% jämfört med 2014 när de borgerliga partierna styrde Stockholm. Vi prioriterar bostadsbyggande och siffrorna talar sitt tydliga språk om att vi är på rätt väg, säger Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd.

De kommunala bostadsbolagens satsningar på nyproduktion under 2016:

Svenska Bostäder 1040 mnkr, Stockholmshem 1090 mnkr, Familjebostäder 900 mnkr.


För mer info:
Ida Strid, pressekr, 076 12 29 519


Taggar:

Om oss

Stockholmsvänstern är Vänsterpartiets parlamentariska representation i Stockholms stad. Vi ingår i den styrande rödgrönrosa majoriteten och har särskilt ansvar för äldreomsorg, personalpolitik, de kommunala bostadsbolagen, bostadsförmedlingen och lokalt demokratiarbete. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera