(V): 3 miljoner kr av Stockholmarnas pengar ödslas på kungafest

Den borgerliga ledningen för Stockholm stad ha beslutat att fira kungens 40 år som kung med att inbjuda till dans på borggården. För att få dansa till kungens ära den 15 september får medborgarna bidra med ca 3 miljoner kr, enligt den hittills avsatta budgeten.

För 3 miljoner kr kunde stockholmarna annars få till exempel två fritidsgårdar under ett år, ge verksamhetsstöd till professionella fria grupper eller sänka avgifterna i kulturskolan kraftigt. Stadens ledning har tagit detta initiativ helt utan förankring i de demokratiska organen och framhåller i informationen att kungen själv är mycket nöjd.

-          Det är häpnadsväckande att staden lägger skattepengar på kungafjäsk, säger Ann Mari Engel, vice ordförande i kulturnämnden. Detta när det finns mycket stora behov av ökade kulturbidrag och vettig fritidsverksamhet i hela staden, inte minst för ungdomar i förorten. Att ställa till med dans på borggården i Gamla Stan för att roa kungen är i detta läge mycket provocerande.

Vänsterpartiet ifrågasätter om detta är förenligt med stadsledningskontorets uppdrag och kommer att ta upp frågan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

För mer info:
Ann Mari Engel 08-462 25 31/08 -642 32 33
Petter Nilsson 076 122 95 19 

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera