(V): Järvaborna dubbelt överkörda.

Alliansen frångår nu sitt löfte att bygga bostäder på överdäckning av delar av E18 och planerar istället att bebygga Järvafältet. Järvaborna får därmed vare sig ett tunnelbygge eller bostäder på överdäckning. 
Vänsterpartiet har sedan många år krävt att E18 skulle läggas i tunnel förbi Järvafältet, något som gjorts med andra vägar som går nära tätbebyggda bostadsområden, till exempel Norra Länken. 

-          När boende i Ekerö och Bromma protesterade mot förbifarten la man vägen i tunnel under vatten förbi dem, men man tar ingen hänsyn till Järvaborna, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stad. Att lägga E18 i tunnel skulle vara enklare och kosta mindre än förbi Bromma, men alliansen visar tydligt att de gör skillnad på medborgare i Stockholm.

Som kompensation för den uteblivna tunneln beslöt staden om en överdäckning på 300 meter som skulle bebyggas och ge bostäder. Det visade sig sedan att det inte var möjligt att bygga på den smala överdäckningen och då beslutade alliansen - trots tidigare försäkringar om att värna Järvafältets grönområden - att planera för sex punkthus på fältet.
För att få plats med ytterligare sex punkthus i själva bostadsområdet Rinkeby, som redan nu är oerhört tätbebyggt, flyttar man lokalgatan så att den kommer tätt intill bostadshusen, vilket blir en stor försämring av miljön för de boende.

-          Om E18 istället hade lagts i tunnel hade värdefulla grönområden på Järvafältet kunnat bevaras och vi hade kunnat bygga många fler lägenheter än de 350 som ryms i de 12 punkthusen, säger Ann-Margarethe Livh.  


För mer info:
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stad   076-122 91 03

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media