(V): Omedelbart stopp för vräkning av barnfamiljer

I strid med barnkonventionen fortsätter hyresvärdar i Stockholm att vräka familjer med barn. Under 2012 ökade antalet vräkta barnfamiljer i Stockholm med 27%. Vänsterpartiet kräver ett omedelbart stopp för vräkning av barnfamiljer och en uppföljningsplan med skuldrådgivning som långsiktigt kan förhindra att barn far illa av ekonomiska problem.  Vi vill göra en sammanställning av de vräkningar som skett och hur rutinerna fungerat i de fallen. Stadsdelsnämnderna och de bostadsbolag som finns i området måste ha gemensamma rutiner som säkerställer att socialtjänsten kontaktas i ett tidigt skede.

-           Sverige har undertecknat konventioner som förbinder oss att agera kraftfullt när barn riskerar att bli hemlösa. Nolltolerans innebär just det, inte en enda barnfamilj ska vräkas i Stockholm, säger Karin Rågsjö (V), vice gruppledare.

-          Nu måste staden se till att hyresvärdar som vräker barnfamiljer har skarpa rutiner för att direkt informera socialtjänsten både vid sena hyresbetalningar och hyresskulder.  Detta kan inte vänta, säger Inger Stark, (V) ledamot i socialnämden.


Vänsterpartiet har i sin budget avsatt pengar för ett helhetsarbete med förebyggande insatser, skuldrådgivning och möjligheter att komma på fötter igen.  Studier visar att barnfamiljer som blivit vräkta får ytterst svårt att hitta en ny bostad och återkomma till den reguljära bostadsmarknaden.

För mer info:
Karin Rågsjö      070-216 07 61
Inger Stark       070-619 41 24

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media