(V): Rädda Rågsveds friområde

Enligt skogsstyrelsens inventering utgörs 80 % av skogsmarken i Rågsveds friområde av nyckelbiotoper, den högsta naturklassningen. Denna naturrikedom riskerar nu att gå förlorad när alliansen nu beslutat att markanvisa till området. Vänsterpartiet driver på Stockholms stad för att öka bostadsbyggandet, men de bostäder som ska byggas bör vara hyresrätter med rimliga hyror på så kallad ”hårdgjord mark”, och inte bygga för de gröna kilarna.

-          Ett naturreservat skulle förutom att värna natur- och miljövärdena också sätta Rågsved på Stockholmskartan på ett spännande sätt, och öka intresset för området från fler grupper i samhället, säger Ann-Margarethe Livh (V), gruppledare i Stockholms stad.

-          De sociala värdena som friområdet står för är oerhört viktiga i Rågsved, säger Ann-Margarethe Livh (V), gruppledare i Stockholms stad. Forskning visar att attraktiva rekreationsområden, stärker sammanhållningen, förbättrar invånarnas hälsa och ökar stoltheten över sitt område.

För mer info:
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stad   076-122 91 03

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media