(V): Reinfeldt får gärna bygga hyresrätter i Stockholm

Det är glädjande nyheter att bostads- och kollektivtrafiksituationen i Stockholm med omnjed nu blir en statlig fråga. Högeralliansen i Stockholm har misslyckats med såväl att bygga hyresrätter som att göra de erforderliga satsningarna på kollektivtrafik. Vänsterpartiet välkomnar förslagen och hoppas att den statliga utredningen kan sätta fart på arbetet i Stockholm.

-          Det är lysande att Reinfeldt vill lägga sig i det Sten Nordin inte förmått göra i Stockholm. Nu hoppas jag bara att stockholmsmoderaterna inte får sätta sin speciella prägel på detta, utan att det istället blir miljövänlig kollektivtrafik och tillgängliga hyresrätter, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stad.

-          Det är jättebra att det talas öppet om Stockholms betydelse för landet. Men om människor ska kunna flytta hit krävs ett hyrestak som gör priserna rimliga, och jag hoppas att regeringen kommer att kräva detta för att sätta spaden i marken. Om en bred uppgörelse är vad som krävs för att få fart på byggandet så kan vi skriva på pappren imorgon, så länge kollektivtrafiken och hyresrätterna blir tillgängliga för vanliga Stockholmare, Ann-Margarethe Livh.


För mer info:
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stad   076-122 91 03

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Stockholmsvänstern är Vänsterpartiets parlamentariska representation i Stockholms stad. Vi ingår i den styrande rödgrönrosa majoriteten och har särskilt ansvar för äldreomsorg, personalpolitik, de kommunala bostadsbolagen, bostadsförmedlingen och lokalt demokratiarbete. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media