En budget för ett jämlikt Malmö

I går kväll beslutade Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte om sin oppositionsbudget inför 2018. Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr Malmö i minoritet har lagt fram ett förslag som kommer att öka ojämlikheten i Malmö.

Malmö har den största barnfattigdomen i Sverige. Klasskillnaderna ökar. Över tusen barn befinner sig i hemlöshet. Trots detta lägger Socialdemokraterna och Miljöpartiet en budget som skär i välfärden. Det skulle behövas 150 miljoner mer till skolan för att Malmö skulle komma upp i rikssnittet per elev. Förskolegrupperna är stora, ändå satsas inte en krona på förskolan i Malmö. Socialtjänsten visar stora underskott för 2017, underskott som uppkommit på grund av hög arbetsbelastning. Detta tar den styrande minoriteten i Malmö inte hänsyn till i sitt budgetförslag.

För Vänsterpartiet handlar budgetarbetet inte om att siffrorna ska se snygga ut på ett papper utan om att se verkligheten och ta ansvar för både verksamheten och ekonomin. Malmö behöver mer välfärd inte mindre. Vänsterpartiet presenterar en budget där vi lägger 665 miljoner mer på välfärden än den styrande minoriteten. Vi höjer skatten med 50 öre (drygt 100 kronor för den som tjänar 25 000 kronor i månaden) och avskaffar överskottsmålet om 300 mkr. Det är bättre att använda pengarna för att skapa ett jämlikt Malmö än att lägga dem på hög.

– För oss är politikens främsta uppgift att skapa ett jämlikt samhälle där alla människor är fria. Därför lägger vi fram en stark oppositionsbudget med välfärdssatsningar på 665 miljoner mer än minoritetsstyret, säger Hanna Thomé, oppositionskommunalråd.

– Vi lyssnar på fackförbunden som beskriver stora problem i personalens arbetssituation. Därför gör vi stora satsningar på mer personal, att slopa delade turer och för att Malmö ska bli en arbetsgivare fri från diskriminering, för att nämna några exempel, säger Anders Skans, gruppledare.

Vänsterpartiets budgetförslag bifogas.

För mer info, kontakta:

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Anders Skans, 0725-55 91 09

Taggar: