Hållbar utveckling kräver en ny ekonomisk världsordning

Onsdagen den 24 april kl. 19.00–21.30 äger en dialog om hållbarhet rum på Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Våra unga – en kväll för framtiden är rubriken för kvällen.

Tillsammans med Globala Malmö, Öresundsklassrummet Level 2, we_change och Hagainitiativet bjuder Malmö stad in till diskussion om hur unga kan inkluderas i att påverka samhället. Kvällen anordnas för att skapa tillfälle för en dialog kring hållbarhet mellan företag, forskare, skolor, organisationer, politiker och unga som kan mynna ut i konkreta möjligheter och förbättringar.

Ungas delaktighet är en viktig fråga i kommunpolitiken. I Malmö finns sedan 2012 en policy för ungas inflytande som bland annat syftar till att skapa förutsättningar för unga malmöbors inflytande i beslutsprocesser.

Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige i Malmö, representerar Vänsterpartiet i kvällens panel.

– Grunden för hållbarhet utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter är ett solidariskt samhälle där vi delar på resurserna. Det viktigt att inte fästa för mycket tilltro till företagens möjlighet att påverka. Företag drivs av vinstintresse och utan demokratisk insyn. Ungas möjlighet att påverka samhället måste öka. Men då måste mer styras demokratiskt, inte mindre, som sker idag med alla privatiseringar. Den ekonomiska makten ligger helt i händerna på storbolagen som bedriver rovdrift på människor och natur i ett globalt perspektiv, säger Ander Skans (V).

– Det krävs en ny ekonomisk väldsordning för att lösa hållbarhetsfrågorna. Problemet är att alla andra partier vill behålla det nuvarande systemet med lite ny fernissa i kanten. Vänsterpartiet vill förändra systemet och det behövs för att kunna tala om en hållbar utveckling, avslutar Anders Skans (V).

För mer information, kontakta:

Anders Skans, 0709-13 06 12

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar