Höjda löner istället för sänkta

På dagens kommunfullmäktige i Malmö behandlas en motion av Eva Bertz (fp) om ungdomslöner. Enligt motionen ska ungdomsarbetslösheten bekämpas med särskilda ungdomsavtal för arbetstagare under 25 år. Med detta förslag skulle en heltidslön ligga runt 75% av den avtalsenliga lägstalönen. För ett vårdbiträde, vars lägstalön är 16 070 kr/månad, skulle det innebära en lön på 12 053 kr/månad. Detta är helt fel väg att gå, anser vänsterpartiet Malmö.

Ungdomsarbetslösheten är oroväckande hög. För vänsterpartiet är sänkta löner för en redan idag utsatt grupp – ungdomar – helt fel väg att gå. Istället för att ställa yngre arbetstagare mot äldre arbetstagare vill vänsterparitet se satsningar på den offentliga sektorn och välfärden, investeringar i infrastruktur, bostäder och bättre möjligheter till utbildning.

För vänsterpartiet är rätten till trygga arbetsvillkor och en lön som går att leva på grundläggande. Vänsterpartiet Malmö gick till val på att höja lägsta lönerna och det är därför mycket glädjande att kommunstyrelsen i Malmö i november 2012 fattade beslut om att avsätta 20 miljoner kronor för att höja lönerna i kvinnodominerade låglöneyrken.

-         Folkpartiets motion är bra för den visar på att det finns tydliga skillnader mellan höger och vänster i svensk politik. Det är ett skamligt förslag som slår särskilt hårt mot unga kvinnor eftersom den övervägande majoriteten av kommunens anställda är just kvinnor. Det finns inga ungdomspriser på mjölk och ungdomar har inga gräddfiler på bostadsmarknaden. Även ungdomar måste kunna leva på sin lön, säger Carlos González (V) ledamot i Malmö kommunfullmäktige.

-         I Malmö gör vi tvärtom. Vi har nyligen höjt lönerna för kvinnodominerade lågavlönade yrken. Det betyder 1000 kronor mer i månaden för yrkesgrupper som vårdbiträden och socialsekreterare. Vi tror inte på att skapa en låglönemarknad eller lönedumpning. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten krävs istället satsningar på utbildning och offentlig sektor, säger Carlos González.

För mer information kontakta:

Carlos González, 0704-82 44 30

Hanna Gedin, presskontakt 0768-68 61 24

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar