Ilmar Reepalu sviker det rödgröna samarbetet i frågan om organiserad brottslighet

Kommunstyrelsen i Malmö har bjudit in justitieminister Beatrice Ask tillsammans med representanter från Köpenhamns polis, region Skåne, samt de malmöitiska riksdagsledamöterna. Syftet med inbjudan är att diskutera hur organiserad brottslighet och de grova våldsdåden som skett i Malmö kan bekämpas.

I samband med kommunstyrelsemötet väljer Socialdemokraterna att bjuda in till mötet tillsammans med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i en politiskt väldigt tveksam allians. De skriver i ett brev att partierna i Malmö i bred allians vill diskutera ändrade tullregler, skärpning av möjligheterna till kameraövervakningen och en översyn av EBO-lagstiftningen. Att blanda samman flyktingars rätt att välja bostadsort med grov organiserad brottslighet är en association som Vänsterpartiet tycker är djupt beklaglig.

Vänsterpartiet har aktivt valt att inte underteckna detta brev, eftersom vi är kritiska till att bara repressiva åtgärder diskuteras. Det behövs en del förändringar inom det juridiska området, men den viktigaste frågan för att stoppa rekryteringen till organiserad brottslighet är att minska de sociala klyftorna i samhället och det tas inte alls upp i brevet som kommunstyrelsens undertecknare har skrivit.

Vänsterpartiet kommer att delta på kommunstyrelsens möte och de frågor vi har till justitieministern och den borgerliga regeringen är:

Vi ser att samarbetet mellan tull och polis i kampen mot vapensmugglingen behöver stärkas. Hur har regeringen tänkt underlätta detta? När kommer vi att se en ny vapenamnesti? När kommer straffskärpningen för vapenbrott?

Vad ska regeringen göra för att minska klyftorna i samhället? Socialbidragen har ökat i Malmö med 200 miljoner kronor sedan 2007.

Vi vill att möjligheten att utfärda näringsförbud mot oseriösa fastighetsägare ska ses över för att kunna komma bort från att delar av det privata hyresbeståndet förfaller. När tänker regeringen presentera en aktiv bostadspolitik för att lösa den gigantiska trångboddheten som finns i Malmö och andra storstäder?

– Socialdemokraterna väljer en allians högerut i dessa frågor och släpper till och med in Sverigedemokraterna. Det legitimerar en samhällsdebatt som missar målet fullständigt. Att i en utsatt situation som Malmö befinner sig i idag bara prata om hårdare tag är visionslöst och leder till en farlig utveckling. Forskningen på området visar att kopplingen mellan fler poliser och mindre brottslighet inte finns. Ett samhälle med ökande klassklyftor är den grogrund till brottslighet vi politiskt måste bemöta, säger Carlos González (V) ledamot i kommunstyrelsen.

– Problemen vi har med organiserad brottslighet är oroande. För oss är ett skärpt samarbete mellan tull och polis viktigt. Liksom vapenamnesti och att se över straffsatserna för vapenbrott. Men framförallt handlar det om att minska klassklyftorna. När samhället blir allt mer polariserat och människor faller utanför skapas ganska snabbt alternativ till det offentliga samhället. Detta löser vi genom en offensiv välfärdspolitik, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.

– Att ett samhälle med stora klasskillnader är ett mindre tryggt samhälle är en realitet. Att möta denna utveckling med att prata om integritetskränkande åtgärder som kameraövervakning och ifrågasättande av EBO-lagstiftningen är djupt oroande. Istället borde vi kräva nationella sociala reformer samtidigt som vi bygger ett rödgrönt alternativ i Malmö. Det alternativet stavas inte brevskriverier högerut hela vägen till de främlingsfientliga krafterna, konstaterar Anders Skans gruppledare för Vänsterpartiet.

För mer information kontakta:

Hanna Gedin 0768-68 61 24

Carlos González 0704-82 44 30

Anders Skans 0709-130 612

Sara Svensson, presskontakt 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar