Ingen skolsatsning, Malmös barn har fortfarande mindre än rikssnittet - Vänsterpartiet Malmö kommenterar S-MP-budgeten

Idag presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Malmö sin budget för 2017.

För andra året i rad genomför den styrande minoriteten smygnedskärningar på verksamheten genom att frångå Sveriges kommuner och landstings prognoser för lönekostnader. Nedskärningarna som motsvarar ca 60 miljoner kronor riskerar att slå särskilt hårt mot personalintensiva verksamheter, som vård, förskola och omsorg.

– Detta är inte en budget som möter de behov som finns i välfärden. Nu kommer personalen att få springa än snabbare. Detta är ingen röd politik för en välfärd att lita på, det är en politik som kommer att försämra kvaliteten i förskola, vård och omsorg ytterligare, säger Hanna Thomé (V), oppositionsråd.

I budgetförslaget prioriteras dessutom arbetet med rätten till heltid ner. Tidigare målsättning har varit att alla som vill jobba heltid ska få det. Nu blir målsättningen att medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Även ambitionsnivån i arbetet med att få bort de delade turerna minskar. Tidigare budgetskrivningar om att ” Vi vill få bort de ofrivilligt delade turerna” har nu blivit ”Antalet ofrivilligt delade turer ska minska” och några resurser har inte avsatts trots ett budgetäskande på drygt 100 miljoner kronor.

– Jag tycker att det är tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte prioriterar att Malmös 24 000 anställda har bra arbetsmiljö och goda villkor. Jag skulle önska att bra arbetsmiljö blir mer än bara fina ord, att den styrande minoriteten också avsatte pengar till att förbättra arbetsmiljön. Arbetet med att få bort delade turer är en viktig åtgärd och måste också finansieras, det är inte rimligt att vi fortsätter utnyttja personal inom till exempel hemtjänst genom att de har oavlönade håltimmar, säger Hanna Thomé.

Grundskolenämnden föreslås i budgetförslaget att få ökade medel. Ökningen är dock inte tillräcklig för att eleverna i Malmös skolor ska få motsvarande rikssnittet. För detta krävs ytterligare 45 miljoner kronor. Detta trots att barnfattigdomen är stor i Malmö och trots att bland annat Malmökommissionen pekat på vikten av tidiga insatser i arbetet med att öka jämlikheten. Inte heller kompenseras det för att andelen barn som går på fritidshem ökar.

– Jag tycker faktiskt att det är lite av ett skämt att de gör satsningar som 2 miljoner kronor till arbete med ”barnrätt” men satsar mindre än rikssnittet på barns skolgång och att fritidsgrupperna tillåts att växa. Jag är förvånad över att det bidde en tumme av pratet om att satsa på barn och unga, säger Anders Skans (V), gruppledare.

För mer info, kontakta:

Hanna Thomé, oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, 0709-134661

Anders Skans, gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen, 0725-559109

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar