”Ingen Vänsterpartist kommer agera strejkbrytare”

För första gången på 10 år hotar konflikt i kommuner och landsting nu på måndag 29 april. Kommunal varslar om strejk i sammanlagt 100 kommuner och landsting samt några kommunala bolag, i en första vända påverkas Malmö enbart av en nyanställningsblockad vilket dock kan växa vid en utvidgning av strejken. Vänsterpartiet Malmö stödjer Kommunals krav på jämställda löner och kommer aldrig som förtroendevalda agera som strejkbrytare.

- Vi välkomnar strejken som en sista åtgärd när den borgerliga majoriteten i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) motsätter sig kommunals rimliga krav, säger Daniel Sestrajcic ordförande i Vänsterpartiet Malmö.

Vänsterpartiet menar det aldrig kan vara rimligt att Kommunals kvinnodominerade yrkesgrupper skall subventionera offentliga sektorn med sina låga löner. Saknas pengar till en bra välfärd så borde man höja skatterna för de rikaste i vårt samhälle och dessutom sluta skänka bort miljardbelopp av skattebetalarnas pengar till vinstdrivande företag.

- Hur i helvete Lars Dahlberg (S), 1:e vice ordförande i förhandlingsdelegationen inom SKL, tänker när han tog ställning mot Kommunals lönekrav går över mitt förstånd, fortsätter Daniel Sestrajcic.

I veckan skickade kommunalrådet (S) i Malmö med ansvar för personalfrågor ut ett cirkulär från det borgerligt styrda SKL. Det föreslås att samtliga nämnder i Malmö ska ge respektive arbetsutskott rätt att på delegation få fatta beslut hur förtroendevalda kan minska strejkens effekter.

- Det är glasklart att inte en enda förtroendevald Vänsterpartist kommer att agera som strejkbrytare under konflikten oavsett om det handlar om strejkbryteri i rättslig, moralisk eller politisk mening och vi förutsätter att ingen socialdemokrat i Malmö heller kommer att göra det trots de uppmaningar som nu riktas till dem som förtroendevalda, avslutar Daniel.

Vänsterpartiet menar att kvalitén på verksamheten riskerar försämras om vi som arbetsgivare i kommuner och landsting inte betalar rimliga löner. Löner som gör att unga väljer att söka sig till dessa jobb i framtiden. Vi anser det är viktigt att satsa på jämställda löner. I Malmö har vi precis höjt lönen för de lägst avlönade med 1000 kronor utöver avtal för få mer jämställda löner. Det är så varje seriös arbetsgivare måste agera och vi vill att våra kommuner och landsting skall bete sig som seriösa arbetsgivare. Vi vill rätta till de orättvisor som finns idag mellan manligt och kvinnligt dominerade yrkesgrupper bl. a. genom att höja Kommunals löner. Det är pinsamt att majoriteten inom SKL helt verkar sakna en sådan ambition.

Kommunals krav i konflikten är:
a) 1740 kr i krontal på tre år för de som tjänar under 25 000 kronor i månaden.
b) Begränsa arbetsgivarens oavlönade håltimmar – avtala bort de delade turer.
c) Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetskläder för personal inom vård och omsorg.
d) En extra föräldramånad
.

För mer information kontakta:
Daniel Sestrajcic, ordförande Vänsterpartiet Malmö, 0768-519 110 daniel.sestrajcic@malmo.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar