Kommunalrådet Hanna Gedin invigde The Democratic Exchange Forum på Moriska Paviljongen

Idag inleddes en veckolång demokratikonferens i Malmö. Under veckan kommer ungdomar från delar av Mellanöstern och Malmö utbyta erfarenheter och diskutera demokrati och ungas möjligheter till påverkan. På plats för att inviga var Hanna Gedin (V) kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet och fritid.

Hon tog i sitt tal bl.a. upp de utmaningar som Malmö och Sverige står inför med ökad barnfattigdom och klassklyftor. Kampen för demokrati och rätt att påverka är global. Gedin lyfte särskilt fram behovet av mer jämställdhet.

– Det var fantastiskt inspirerande att få träffa alla dessa demokratihjältar, många har rest långt och tråkigt men talande är att vissa har förhindrats att delta av sina regimer hemma. Det är roligt att Malmö med sin internationella prägel kan få stå värd för ett utbyte om demokrati, kamp och jämställdhet. Vi har skilda erfarenheter men kampen för ett öppet, tolerant och jämställt samhälle är gemensam och ständigt aktuell. Med konferensen knyter Malmöungdomar kontakter med andra ungdomar som förhoppningsvis leder till ett nära samarbete i framtiden. Jag hoppas också att resultatet av konferensen kommer att få betydelse för det politiska arbetet i Malmö, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd med jämställdhet och fritid.

För mer information kontakta:

Hanna Gedin: 0768-68 61 24

Sara Svensson: 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar